Pravidla fotosoutěže

Úvodní ustanovení

1. Vyhlašovatelem soutěže je SOUKUP AGENCY.cz, Ondřej Soukup, Semická 3289/3, 143 00 Praha 4, IČO: 03838226, dále uváděn jen jako ''vyhlašovatel''.

2. Do soutěže se může zapojit divák, který se zúčastnil představení na kterém účinkoval kouzelník MAGIC Soukup a z představení pořídil min. jednu fotografii na kterou má autorské právo, dále je tato osoba uváděna jen jako ''účastník''.

Registrace do soutěže

3. Účastník se do soutěže nejprve musí zaregistrovat na webové stránce vyhlašovatele a poté na uvedený email zaslat jednu fotografii z představení. Zasláním fotografie potvrzuje účast v soutěži.

4. Účastník zasláním fotografie prohlašuje, že je jejím autorem a je oprávněn fotografii zaslat třetí osobě. Současně s tímto prohlášením dává účastník vyhlašovateli souhlas se zveřejněním zaslané fotografie.

Období soutěže 

5. Soutěž probíhá dle vybraného kola soutěže, který si sám zvolí účastník při registraci. Vyhlášení probíhá na Facebookové stránce a webové stránce vyhlašovatele, vždy pátý den nadcházejícího měsíce po uzavření soutěžního kola.

6. Uzavření soutěžního kola končí s posledním dnem v měsíci. 

Výběr výherce

7. Vítěz v jednotlivém kole je vybrán v kategoriích:

a) Nejzajímavější fotka - V této kategorii zvítězí fotka o které vyhlašovatel prohlásí, že je nejzajímavější.

b) Vylosováním ze všech soutěžících - Ze všech zaslaných fotografií v daném soutěžním kole se vylosuje jedna vítězná.

Výhra a její předání

8. Výhercem je účastník, který zvítězí v jedné nebo obou soutěžních kategorií, které jsou popsány v bodě 6.

9. Výherce vyhrává Kouzelnickou sadu 3v1, kouzelnické omalovánky a podpiskartu s autogramem. Výhra je výherci zaslána zdarma na základě komunikace a prostřednictvím České pošty.

Závěrečné ustanovení

10. Účastník registrací do soutěže souhlasí s těmito pravidly a Zásadou ochrany osobních údajů, které bez výhrad akceptuje.

V Praze dne 1.2. 2019