Pomáháme

Aktuální charitativní projekty 

''Nejušlechtilejší umění je přinášet ostatním radost.'' - P. T. Barnum

Radost dětem v nemocnici

Pravidelná kouzelnická představení pro děti v Thomayerově nemocnici na oddělení dětské chirurgie, psychiatrii a JIP. Pod záštitou LÉKOŘICE, z.s.

Rádi podpoříme i vaší charitativní akci

Plánujete charitativní akci a nemáte rozpočet na doprovodný program? Rádi vaši akci za předem stanovených podmínek podpoříme. Kontaktujte nás >

Články na téma Pomáháme

Moderní magie je časopis českých kouzelníků, který vydává Český magický svaz (organizace sdružující české a slovenské kouzelníky). Časopis vychází jednou za čtvrtletí a v prosincovém vydání byl i článek o našem projektu.

Dominika trpí onemocněním DMO, což je zkratkou pro těžkou spastickou diparezou, která má za příčinu těžké postižení všech končetin, neurologickykvadrupyramidový syndrom a těžkou mentální retardaci.

Fotogalerie na téma Pomáháme