Účast na kulturních akcích s opatřením COVID-19

08.05.2020

Aktuální informace pro pořadatele

Na vaší akci jsme schopni zajistit vlastní opatření:

  • účinkující s ochranným lexi štítem;
  • dodržování bezpečnostní vzdálenosti mezi účinkujícím, diváky a asistenty při představení;
  • dodržování hygienických opatření.

Podmínky pro objednání:

  • Pořadatel musí zajistit na kulturní akci veškerá planá legislativní nařízení.
  • V případě zrušení akce v důsledku vládního nařízení nepožadujeme od pořadatele finanční kompenzaci tzv. storno poplatek. Přesná definice je uvedena v Obchodních podmínkách v bodě 5.4.